ข่าวประกาศ กศน.อำเภออมก๋อย

Featured

Print Friendly

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภออมก๋อย

รับมอบปัจจัยการผลิต-เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

Print Friendly

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 กศน.อำเภออมก๋อย นำโดย นายเจริญ  ธรรมบัญฑิต ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อย และคณะครู กศน. รับมอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2558 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร มอบเมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรให้ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ” แม่ฟ้าหลวง ” จำนวน 109 แห่ง ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย

เวทีเสวนา “อากาศดีที่อมก๋อย”

Print Friendly

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 กศน.อำเภออมก๋อน โดยนายเจริญ ธรรมบัญฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย และคณะครู กศน.อำเภออมก๋อยเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา ” อากาศดี….ที่อมก๋อย ” โดยมีหน่วยงานราชการและประชาชน นักเรียน เข้าร่วมงาน

 

ประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

Print Friendly

วันที่ 21-23 มกราคม 2558 ศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อย นำโดยนายเจริญ  ธรรมบัญฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย และคณะครู ศศช.กศน.อำเภออมก๋อย เข้าร่วมประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Print Friendly

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ยังศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558

กศน.อำเภออมก๋อยจัดกิจกรรมเนื่องในวันครู

Print Friendly

วันที่ 16 มกราคม 2558 กศน.อำเภออมก๋อย จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู

คำขวัญวันครู 2558 ได้แก่ “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ”

 

 

กศน.อำเภออมก๋อยจัดกิจกรรมค่ายค่านิยม 12 ประการ

Print Friendly

กศน.อำเภออมก๋อย จัดกิจกรรมค่ายค่านิยม 12 ประการ โดยมีคณะทหารเข้าร่วมจัดกิจกรรมและให้ความรู้แก่นักเรียน กศน.อำเภออมก๋อย

 

WordPress theme: Kippis 1.15