อบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการ

10-11 มกราคม 2557 กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรและนักศึกษา กศน.  เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติในท้องถิ่น”  และการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับประชาชนในชุมชนเพื่อการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ในพื้นที่  เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีอาจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ เป็นวิทยากรและหัวหน้าโครงการ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภออมก๋อย

 

กศน.อมก๋อยร่วมสืบสานลอยกระทงยี่เป็ง 2556

26 พฤศจิกายน 2556 ชาวกศน.อำเภออมก๋อย ร่วมประเพณีลอยกระทง-ยี่เป็งล้านนา โดยส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภออมก๋อย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง-ยี่เป็งล้านนา ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2556

คืนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 การประกวดกระทงใหญ่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และหมู่บ้านชุมชนต่าง ๆ ในพื้นทื่ ตกแต่งขบวนประกวดทงใหญ่อย่างสวยงาม ในส่วนของ กศน.อำเภออมก๋อย มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยขบวนรถกระทงในปี 2556 ของกศน.อำเภออมก๋อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขบวนกระทงใหญ่ ประเภทด้านความคิดสร้างสรรค์ เน้นการนำเสนอเอกลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวดอยม่อนจอง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของอำเภออมก๋อย

กศน.อมก๋อย ร่วมงานพิธีทอดผ้ากฐินพระราชทาน

4 พฤศจิกายน 2556 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออมก๋อย นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานพิธีทอดผ้ากฐินพระราชทาน นำโดยนายชุติเดช มีจันทร์ นายอำเภออมก๋อย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน ได้เข้าร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ เลขาธิการร้านจิตรลดา เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบ้านหลวง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

กศน.อมก๋อย สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง 2556

22 เมษายน 56 กศน.อำเภออมก๋อย สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัวกรรมการสถานศึกษา โดยมี ผอ.เจริญ ธรรมบัณฑิต นำข้าราชการ บุคลากรครู ลูกจ้าง ร่วมรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง แสดงความกตัญญูกตเวทิตา เป็นสิริมงคลต่อบุคลากร และครอบครัว เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน สืบสานการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย พร้อมกันนี้ บุคลากรครู กศน.อำเภออมก๋อยได้ร่วมกันรดน้ำดำหัว ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย เพื่อขอพร สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาาน

กศน.อมก๋อย ร่วมประเพณีลอยกระทง-ยี่เป็ง

29 พฤศจิกายน 2555 กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมประเพณีลอยกระทง-ยี่เป็งล้านนา อำเภออมก๋อย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง-ยี่เป็งล้านนา ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2555 โดยในคืนวันที่ 29 พฤศจิกายน ได้มีการประกวดกระทงใหญ่ โดยมีองค์กร หน่วยงานราชการ ชุมชนต่าง ๆ ในพื้นทื่ ร่วมตกแต่งขบวนประกวดทงใหญ่ในครั้งนี้

กศน.อำเภออมก๋อย มีบุคลากรครู เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยขบวนรถของกศน.อำเภออมก๋อย ที่ส่งเข้าประกวดประเภทความคิดสร้างสรร เน้นการนำเสนอการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC)

ผู้อำนวยการ กศน.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่อมก๋อย

27 พฤศจิกายน 2555 นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยมงาน  ศศช.แม่ฟ้าหลวง ในพื้นที่อำเภออมก๋อย โดยมีนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย พร้อมด้วยบุคลากร คณะครู ครูนิเทศก์ ให้การต้อนรับและนำเข้าพื้นที่

ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้เข้าพื้นทีตำบลอมก๋อย และตำบลนาเกียน เพื่อให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะครูในพื้นที่ เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ  ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ ที่จะเสด็จทรงงานในพื้นที่ เดือนมกราคม 2556