รับมอบปลากะตักพระราชทาน ประจำปี 2555

กศน.อำเภออมก๋อย รับมอบปลากระตักพระราชทานฯ จากกลุ่มชาวประมงจังหวัดตราด  กลุ่ม ทสปช.ในทะเล  โดยผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทนมอบ

9 มกราคม 2555 กศน.อำเภออมก๋อย จัดพิธีรับมอบโดยส่งมอบปลากะตักแห้ง และ น้ำพริกปลากะตักสำเร็จรูปพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน พร้อมผ้าห่มกันหนาวจำนวน 500 ผืน และสิ่งของต่างๆให้แก่ศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อย โดย พลเรือโทชุมพล  วงศ์เวคิน  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธี มี นาย เจริญ   ธรรมบัณฑิต  ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อย,  นายจารุเศรษฐ์   อรุณสิทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอแม่แจ่ม, นางวิไลลักษณ์  สุขสาย  ผู้ำอำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นตัวแทนรับมอบ โดยมีคณะครูและบุคลากรของกศน.อำเภออมก๋อยร่วมพิธี จากนั้น ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออมก๋อย ได้นำคณะจากกองทัพเรือ เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง  บ้านขุนอมแฮดใน ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress